DUK

Visais klausimais dėl individualaus konteinerio  reikia kreiptis į UAB „Zarasų komunalininkas” adresu Šaltupės g. 60,  Zarasuose arba  telefonais +370 385 52179; +370 699 91178; +370 385 52179.

Individualaus konteinerio atsisakyti galima, užpildant atsisakymo formą, kurioje reikia nurodyti atsisakymo priežastį ir formą galima užpildyti nuvykus į UAB „Zarasų komunalininkas“ adresu Šaltupės g. 60,  Zarasuose, arba pristatyti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos administravimo padalinio darbuotojams. Adresas – Savanorių g. 2, Zarasai, 1 aukštas, 4-5 kab.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad individualaus konteinerio atsisakymas neatleidžia nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava)  mokėjimo.

Vietinės rinkliavos taikymo tvarka yra aprašyta vietinės rinkliavos nuostatuose IV skyriuje.

  Galėsite naudoti ir anksčiau Jums skirtą konteinerį, tik jį UAB „Zarasų komunalininkas“ darbuotojai turi  “sučypuoti” – įdėti specialų elektroninį žymeklį. Visais klausimais dėl individualaus konteinerio reikia kreiptis į UAB „Zarasų komunalininkas“ adresu Šaltupės g. 60,  Zarasuose arba  telefonais +370 385 52179; +370 699 91178; +370 385 52179.

   Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 21 punkte numatyta, kad:

   „21.      Nekilnojamojo turto (išskyrus sodo ir garažo paskirties) objekto savininkas, norintis, kad jam nebūtų skaičiuojama kintama vietinės rinkliavos dalis, iki einamųjų metų balandžio 1 d. turi pateikti:

   21.1.       prašymas-sąžiningumo deklaracija;

   21.2.       licencijuoto elektros energijos tiekėjo pažymą apie suvartotos elektros energijos kiekį už praėjusius du metus. Sunaudotas elektros energijos kiekis per ketvirtį neturi viršyti 50 kWh.

   21.3.        vandens tiekėjo pažymą apie suvartotą geriamo vandens kiekį už praėjusius metus, kai vanduo teikiamas centralizuotai. Sunaudotas vandens kiekis per ketvirtį neturi viršyti 1 m3.“

   Šiame punkte išvardintus dokumentus reikia pristatyti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos administravimo padalinio darbuotojams. Adresas – Savanorių g. 2, Zarasai, 1 aukštas, 4-5 kab. Tel. +370 670 28357; +370 670 28259,

   Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 19 punkte numatyta, kad:

   „19.      Nekilnojamojo turto (išskyrus sodo ir garažo paskirties) objektų savininkai ar Įgalioti asmenys, deklaruodami, kad nesinaudoja ir nesinaudos nekilnojamuoju turtu, taip pat deklaruoja, kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės nėra ir deklaruotą laikotarpį nebus perleistos tretiesiems asmenims ir nurodytu laikotarpiu nekilnojamojo turto objekte nėra bei deklaruotą laikotarpį nebus gyvenama arba vykdoma ūkinė veikla.“

   Ūkinė veikla  ūkinių operacijų, ūkinių veiksmų, ūkinių įvykių bei reiškinių visuma. Pagal savo pobūdį gali būti vykdomos ūkinės finansinės operacijos, materialinių išteklių valdymo veikla, ūkio valdymo (administraciniai) veikla.(šaltinis https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%AAkin%C4%97_veikla);

   Ūkinė veikla – visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu, išskyrus, kai fiziniai asmenys prekę įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti.(šaltinis – https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=345).

    Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 10 punkte numatyta, kad:

    „10.      Metinė Vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento metinės Vietinės rinkliavos mokėtojų disponuojamų metinių namų ūkio pajamų. Jeigu metinė Vietinė rinkliava viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų, metinės Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymu ji gali būti perskaičiuota. Po perskaičiavimo metinė Vietinė rinkliava turi būti lygi 1 procentui praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų. Metinės Vietinės rinkliavos dydį perskaičiuoja Administratorius, kuriam metinės Vietinės rinkliavos mokėtojai turi pateikti prašymą , dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, visų namų ūkyje gyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas, visų namų ūkyje gyvenančių asmenų (išskyrus nedarbingo amžiaus vaikus) pažymas apie visas gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus. Šiame punkte įtvirtintos nuostatos taikomos tik Zarasų rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims už ne daugiau kaip 3 skirtingų rūšių nekilnojamojo turto vienetus.“

    Pažyma apie visas gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus pateikiama:

    – jei asmuo dirba –  iš darbovietės ;

    – jei nedirba – iš pašalpą/ pensiją skiriančios institucijos.

    Šiuose punktuose išvardintus dokumentus reikia pristatyti ir dėl iškilusių klausimų kreiptis :

    UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos administravimo padalinys. Adresas – Savanorių g. 2, Zarasai, 1 aukštas, 4-5 kab.

    Tel. +370 670 28357; +370 670 28259,

    El. paštas:  Zarasai.rinkliava2@uratc.lt;

    Zarasai.rinkliava1@uratc.lt

     • Stiklo atliekos (atskirtas langų stiklas, švari stiklo tara) – 60 kg.
     • Popieriaus ir kartono atliekos–100 kg.
     • Didelių gabaritų atliekos ir medienos atliekos (baldai, langų rėmai, čiužiniai, medžio plokštės, medienos daiktai)  – 200 kg.
     • Tekstilės atliekos (drabužiai, patalynė, antklodės, minkšti žaislai, užuolaidos ir kitos tekstilės gaminių atliekos - 30 kg
     • Plastiko atliekos (plastiko atliekos, plastikinės plėvelės, plastikiniai indai, įrankiai, žaislai) - 200 kg.
     • Buityje susidarančios statybinės atliekos (gipsas, betonas, plytos, izoliacinės medžiagos) – 200 kg.
     • Metalo atliekos (juodo ir spalvoto metalo atliekos) - 100 kg.
     • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (neišardyti šaldytuvai, televizoriai, kompiuteriai, elektriniai žaislai, elektriniai įrankiai) – 200 kg.
     • Lengvųjų transporto priemonių padangos (netinkamos eksploatacijai lengvųjų automobilių, visureigių, mikroautobusų padangos) – 5 vnt.
     • Atliekos, turinčios asbesto ( šiferis) – 200 kg.
     • Dienos šviesos lempos, sudaužyti termometrais – 1 kg.
     • Nešvarios pavojingos pakuotės, kuriose buvo laikoma: dažai, klijai, naftos produktai, tirpikliai, plovikliai – 10 kg.
     • Pavojingos atliekos (agrochemijos atliekos, dažai, klijai, lakai, plovikliai, tirpikliai, rūgštys, kalkės, tepalinė alyva) – 30 kg.
     • Baterijos ir akumuliatoriais – 50 kg.

     Būtina turėti  galiojantį dokumentą: pasą, tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą.

     Atliekos turi būti supakuotos, kad nesukeltų pavojaus aplinkai, atliekas pristatantys asmenys privalo nurodyti jų susidarymo kilmę ir rūšį.

     Operatorius nurodo kur iškrauti atvežtas atliekas.