Korupcijos prevencija

LRS nutarimą dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b958160fdbc11ec8fa7d02a65c371ad

Informaciją, kaip galima pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus STT:

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019-2021 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ korupcijos prevencijos programa