2016 metų tyrimai

2016 metai

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų rezultatai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ keturis kartus per metus (žiemos sezonu, pavasario sezonu, vasaros sezonu ir rudens sezonu) vykdo mišrių komunalinių atliekų priimamų į mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginius sudėties nustatymo darbus ir du kartus per metus sąvartyne šalinamų po apdorojimo likusių atliekų biologinio skaidumo tyrimus. Visų darbų atlikimą stebi sudaryta komisija, kurią sudaro Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas, regiono savivaldybių atstovai, atliekų tvarkymo sistemos operatoriai bei UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovai.

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai:

Rudens darbų rezultatai:

Pavasario darbų rezultatai:

Vasaros darbų rezultatai:

Metinės biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ keturis kartus per metus (žiemos sezonu, pavasario sezonu, vasaros sezonu ir rudens sezonu) vykdo mišrių komunalinių atliekų priimamų į mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginius sudėties nustatymo darbus ir du kartus per metus sąvartyne šalinamų po apdorojimo likusių atliekų biologinio skaidumo tyrimus. Visų darbų atlikimą stebi sudaryta komisija, kurią sudaro Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas, regiono savivaldybių atstovai, atliekų tvarkymo sistemos operatoriai bei UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovai.

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai:

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos