Akcininkai

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras” valdymas vykdomas akcininkų susirinkimuose balsuojant turimomis akcijomis, kurios padalintos Partneriams (savivaldybėms) pagal gyventojų skaičių Partnerių (savivaldybių) administruojamose teritorijose.