Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas, bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšklynų uždarymas