2020 metų tyrimai

2020 metai

Paviršinių nuotekų tyrimų rezultatai (I ketvirtis):

Paviršinių nuotekų tyrimų rezultatai (II ketvirtis):

Paviršinių nuotekų tyrimų rezultatai (III ketvirtis):

Paviršinių nuotekų tyrimų rezultatai (IV ketvirtis):

Utenos regione esančių 10-ies rekultivuotų sąvartynų

aplinkos monitoringo rezultatai (I pusmetis):

Utenos regione esančių 10-ies rekultivuotų sąvartynų

aplinkos monitoringo rezultatai (metinės ataskaitos):

Sąvartyno monitoringo ataskaitos: