Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Projekto „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2004/LT/16/C/PE/003 finansavimas: Projekto vertė – 12.945.680.00 EUR (44 698 843.90 Lt), iš kurių:

 • ES Sanglaudos fondo paramos dalis 75 proc.,
 • Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos – 25 proc.

Projekto trukmė 2004-2009 m. Įstojus į Europos Sąjungą, Lietuva skiria vis daugiau dėmesio aplinkosaugai. Tai – viena iš ES prioritetinių sričių. Dėl šios priežasties šalyje vyksta didelės permainos ir atliekų tvarkymo srityje – uždaroma 800 senųjų sąvartynų ir vietoje jų atidaroma 11 modernių regioninių sąvartynų.

2008 m. vasario 1 d., Mockėnų kaime Utenos rajone oficialiai atidarytas penktasis Lietuvoje regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas. Šiuo metu į tokius sąvartynus atliekos vežamos Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus Marijampolės, o nuo 2008 m. lapkričio 28 d. ir Tauragės apskrityse.

 

Projektas “Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” yra vienas iš sparčiausiai vykstančių Lietuvoje tokių projektų tarpe. Sutartis Utenos regioninio sąvartyno statybai su rangovu AB ,,Panevėžio statybos trestas“ buvo pasirašyta 2006 m. gruodžio 18 d., o 2008 m. sausio 18 d. valstybinė komisija Utenos regioninį sąvartyną pripažino tinkamu naudoti. Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne įrengtas sandarus dugnas su gruntinio vandens pažeminimo bei filtrato surinkimo sistemomis. Šio sąvartyno dugnas konstrukciniu požiūriu yra vienas iš sudėtingiausių Baltijos šalyse.

 

 Projekto sudėtis:

 • Projekto komponentų Utenoje ir Visagine statyba (darbai);
 • Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aišktelių įrengimas (darbai);
 • 102 sąvartynų uždarymas (darbai);
 • Regioninio sąvartyno įrengimai ir mobili įranga (tiekimas);
 • Visuomenės informavimas ir švietimas (paslaugos);
 • Techninė prižiūra (paslaugos).

Planuojami projektai Utenos regiono atliekų sistemos tobulinimui 2007 – 2013 m.:

 • Įrengti 4 kompostavimo aikšteles;
 • Uždaryti 10 Utenos regiono sąvartynų, kurie 2004 m. nebuvo įtraukti į Galimybių studiją.

Utenos regioniniame sąvartyne vykdomos šios veiklos:

 • Nepavojingų atliekų priėmimas, svėrimas ir registravimas;
 • Nepavojingų atliekų kaupimas (šalinimas) sąvartyne;
 • Sąvartyno dujų surinkimas ir apdorojimas (ateityje);
 • Filtrato, gamybinių nuotekų surinkimas ir perdavimas į nuotekų valymo įrenginius;
 • Sąvartyno monitoringas ir priežiūra.