Atliekų išvežimo grafikai

Mišrių atliekų išvežimo grafikas - Zarasų r. mišrių atliekų konteinerių išvežimo grafikas 2024 m.

Pagal 2024 m. grafiką, vietoj 3-čio mėnesio penktadienio (vasario 16 d.), atliekos bus vežamos vasario 20 dieną

Pakuočių ir popieriaus atliekų išvežimo grafikas - 

Maisto atliekų išvežimo grafikas - Zarasų r. maisto atliekų konteinerių išvežimo grafikas 2024 m. I ketv.