Esate čia:

Zarasų raj. savivaldybė

Aktuali informacija:

MOKANT VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ĮMOKAS, MOKĖJIMO PAVEDIME PRAŠOME NURODYTI MOKĖTOJO KODĄ.

 

PRAŠOME ATKREIPTI  DĖMESĮ!

ĮSIGALIOJUS VIETINEI RINKLIAVAI UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUO 2018-08-01  N E B E G A L I O J A ĮMONIŲ IR GYVENTOJŲ SUDARYTOS SUTARTYS  DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO SU UAB „ZARASŲ KOMUNALININKAS“ .

NUO 2018-08-01 UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR IŠVEŽIMĄ  MOKĖTI REIKIA TIK GAUTAME MOKĖJIMO PRANEŠIME NURODYTĄ SUMĄ.

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava. Nustatyti dvinarę rinkliavą savivaldybes įpareigojo atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės. Minėti teisės aktai nustato, kad dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios, su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos. Rinkliavą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Kiekvienai rūšiai nekilnojamojo turto objektų, nustatomi atskiri rinkliavos dydžiai.

Pastoviąją dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Pastoviosios dalies mokesčio dydis priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, bet nepriklauso nuo susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekio. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis.

Kintamąją dvinarės rinkliavos dalį moka tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Kintamosios dalies  nemoka nekilnojamojo turto savininkai, deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį, (ne trumpesnį, kaip 1 metų ketvirtį ir ne ilgesnį nei 1 metai) nesinaudoja nekilnojamuoju turtu (išskyrus sodo ir garažų paskirties objektus) ir iš šio objekto komunalinės atliekos nebus surenkamos.

Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia. Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. gyventojams nebereikia pasirašyti mišrių komunalinių atliekų išvežimo paslaugų teikimo sutarčių. Pagal naują tvarką vietinę rinkliavą turi mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai. Visi atliekų turėtojai gavo paštu mokėjimo pranešimus.  Pranešime nurodyta kainos pastovioji ir kintamoji dalys bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti  ir informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas. Sąskaitoje pateikta mokėtina suma už 5 šių metų mėnesius(rugpjūčio – gruodžio).

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo Zarasų  rajone paslaugas teiks UAB „Zarasų komunalininkas“ (toliau – Vežėjas). Vežėjas vykdo paruošiamuosius darbus, paslaugai teikti pagal naują sutartį. Dalinami ir specialiais elektroniniais žymekliais bus ženklinami visi mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Tai būtina padaryti tam, kad vėliau dvinarės rinkliavos administratorius informacinėje sistemoje matytų, kiek kartų per mėnesį buvo ištuštintas kiekvienas konteineris.

Sodų ir garažų bendrijų pirmininkai, individualių namų gyventojai bei visi kiti nekilnojamojo turto savininkai, kurie dar neturi konteinerio, o turėtų jį gauti, turi kreiptis dėl jo pastatymo į UAB „Zarasų komunalininkas“ Šaltupės g. 60,  Zarasuose arba  telefonais +370 385 52179; +370 699 91178; +370 385 52179.

Atliekų išvežimo grafikas: Zarasų r.mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas

Stambiagabaričių atliekų išvežimo grafikas apvažiavimo būdu:Grafikas 2021 pavasaris

 

Atliekų turėtojai, kurie negavo individualių konteinerių, atliekas gali talpinti į kolektyvinius konteinerius:

Antalieptės sen. schema

Antazavės sen. schema

Degučių sen. schema

Dusetų sen. schema

Imbrado sen. schema

Salako sen schema

Suvieko sen. schema

Turmanto sen. schema

Zarasų sen. schema

Zarasų r. aptarnaujami objektai:

Antalieptės sen.

Antazavės sen.

Degučių sen.

Dusetų sen.

Imbrado sen.

Salako sen.

Suvieko sen.

Turmanto sen.

Zarasų sen.

Išsamesnė informacija teikiama UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos administravimo skyriuje Savanorių g. 2, Zarasai 1 aukštas, 4-5 kab. Tel. +370 670 28357; +370 670 28259. El. p. zarasai.rinkliava1@uratc.lt,  zarasai.rinkliava2@uratc.lt

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos administravimo skyriaus Zarasuose darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis 8:00 – 17:00 val. (pietūs 12:00 – 12:45 val.)

Penktadienis – 8:00 – 15:45 val. (pietūs 12:00 – 12:45 val.)

Šeštadienis – sekmadienis – nedarbo diena.