VIEŠO AUKCIONO SKELBIMAS

 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“  2019 m. rugsėjo 3 dieną skelbia nereikalingo ir nenaudojamo turto pardavimą viešame aukcione:

Eil. nr.  

Pavadinimas

Pradinė pardavimo kaina  

Pastabos

1. Gręžimo staklės (650 W) 100 Eur Įsigijimo data – 2009 m.
2. Šlifavimo įrenginys 60 Eur
3. L.A. priekaba – namelis (furgonas) 600 Eur Markė – ADRIA, modelis – 465. 1982 metų gamybos.

 

Aukcionas vyks 2019 m. rugsėjo 3 dieną, pradžia – 10 val., adresu: sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos raj. Atvykęs į aukcioną dalyvis privalo pateikti  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens įgaliojimą ir tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono dalyvių registracijai privaloma pateikti šiuos dokumentus: prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo kopiją, įstatų  arba nuostatų kopiją, atstovo įgaliojimo patvirtinimo dokumento kopiją, sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).  Registracija vykdoma nuo 2019 m. rugpjūčio 22 d.  10 val.  iki 2019 m. rugsėjo 3 d.  10 val. el. paštu: info@uratc.lt. arba adresu: J. Basanavičiaus g. 59, Utena.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2019 m. rugpjūčio 28 d. nuo 14 val. iki 15 val. adresu: sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos raj. Atsakingas asmuo Darius Linkevičius , tel. nr.: 8-650-79934, el. paštas: darius@uratc.lt.

Už aukcione  įsigytą turtą atsiskaitoma bankiniu pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą  LT51 7181 1000 0946 7967 (AB Šiaulių bankas, banko kodas 71811). Nupirktą turtą  laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis. Aukciono rengėjas  už įsigyto turto kokybę  neatsako.

Pakartotinio aukciono informacija bus skelbiama adresu https://uratc.lt/ .

Prašymo forma:

Prašymo forma