UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 m. liepos 24 d. skelbia nereikalingo ir nenaudojamo turto pardavimą viešame aukcione:

Eil. Nr. Pavadinimas Pradinė pardavimo kaina Pastabos
1. Buldozeris ,,Komatsu“ D 51EX-22 32400 Eur. be PVM  

 

Aukcionas vyks 2023 m. rugpjūčio 2 d., pradžia – 11 val., adresu: Savartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos raj. Atvykęs į aukcioną dalyvis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens įgaliojimą ir tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono dalyvių registracijai privaloma pateikti šiuos dokumentus: prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo kopiją, įstatų arba nuostatų kopiją, atstovo įgaliojimo patvirtinimo dokumentų kopiją, sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė). Registracija vykdoma nuo 2023 m. liepos 25 d. 10 val. iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. 10 val. el. paštu: info@uratc.lt arba adresu: J. Basanavičiaus g. 59, Utena.

 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti nuo 2023 m. liepos 25 d. 10 val. iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. 10 val. Adresu: Savartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos raj. Atsakingas asmuo Dalius Veršelis, tel. nr.: 861576381, el. Paštas: dalius@uratc.lt.

 

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma bankiniu pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT51 7181 1000 0946 7967 (AB Šiaulių bankas, banko kodas 71811). Nupirktą turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis. Aukciono rengėjas už įsigyto Turto kokybę neatsako.

 

Pakartotinio aukciono informacija bus skelbiama adresu https://uratc.lt/ .

Pridedama prašymo forma: Aukciono prašymo forma