UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“  2021 m. spalio 1 dieną skelbia nereikalingo ir nenaudojamo turto pardavimą viešame aukcione:

 

Eil.

Nr.

 

Pavadinimas

Pradinė pardavimo

kaina

 

Pastabos

1. Gręžimo staklės

(650 W)

50 Eur Įsigijimo data – 2009 m.
2. Šlifavimo įrenginys 30 Eur
3. Automobilis 200 Eur Markė – FORD, modelis – TOURNEO CONNECT. 2004 m. gamybos

 

Aukcionas vyks 2021 m. spalio 1 dieną, pradžia – 10.00 val., adresu: sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r. Atvykęs į aukcioną dalyvis privalo pateikti  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens įgaliojimą ir tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono dalyvių registracijai privaloma pateikti šiuos dokumentus: prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo kopiją, įstatų  arba nuostatų kopiją, atstovo įgaliojimo patvirtinimo dokumento kopiją, sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).  Registracija vykdoma nuo 2021 m. rugsėjo 20 d. 10.00 val. iki 2021 m. spalio 1 d. 10.00 val. el. paštu: info@uratc.lt. arba adresu: J. Basanavičiaus g. 59, Utena.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2021 m. rugsėjo 30 ­­d. nuo 13.00 val. iki 16.00 val. adresu: sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos r. Atsakingas asmuo Darius Linkevičius , tel. nr.: 8-650-79934, el. paštas: darius@uratc.lt.

Už aukcione  įsigytą turtą atsiskaitoma bankiniu pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą  LT51 7181 1000 0946 7967 (AB Šiaulių bankas, banko kodas 71811). Nupirktą turtą  laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis. Aukciono rengėjas  už įsigyto turto kokybę  neatsako.

Pakartotinio aukciono informacija bus skelbiama adresu https://uratc.lt/ .

Prašymo forma: