Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros darbai vyksta sėkmingai

logo-e1431328632732   URATC-Logotipas-e1431328690490

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (URATC) įgyvendina projektą „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti Utenos regione komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Šio projekto įgyvendinimo metu Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne planuojama pastatyti mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginius su anaerobiniu pūdymu. Taip siekiama sumažinti kartu su buitinėmis atliekomis į sąvartyną patenkančių biologiškai skaidžių atliekų kiekius. Siekiant, kad projekto metu sukurta infrastruktūra duotų laukiamą efektą, būtinas aktyvus visuomenės dalyvavimas bei sąmoningumas rūšiuojant atliekas.

 

Objektų statybos darbai

Statybos objektuose dirba per 10 subrangovų (bendrastatybiniams darbams atlikti, mūro darbams atlikti, priešgaisrinio ir apdailinio dažymo darbams, vidaus nuotekų įrengimo darbams, gaisrinės signalizacijos darbams, stogo montavimo darbams, šilumos ir vėdinimo darbams, vidaus santechnikos darbams, aplinkos tvarkymo darbams, biodujų vamzdyno montavimo darbams atlikti). Pagrindiniai subrangovai dirba prailgintą darbo laiką. Šiuo metu objekte dirba per 100 žmonių.

Mechaninio rūšiavimo pastate sumontuoti langai, durys ir vartai. Į objektą pristatyta atliekų rūšiavimo įranga (atliekų rūšiavimo bunkeris, atliekų surinkimo separatorius, mechaninio rūšiavimo įrangos konvejeriai ir kt.). Baigta statyti antrinių žaliavų ir kietojo atgautojo kuro (KAK) sandėliavimo pastogė.

Bioskaidžių atliekų pastate atliekami hidrauliniai bioreaktoriaus bandymai, montuojama kogeneracinė jėgainė, pastatyti biologiškai skaidžių atliekų fermentaciniai tuneliai ir šiuo metu prie jų jungiami technologiniai vamzdžiai. Abejose objektų dalyse vyksta aplinkotvarkos darbai (ruošiamas pagrindas asfaltui, privažiavimo keliai).

2015 m. liepos 17 d. gautas raštas Nr. (15.)-A4-7863 iš Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyriaus dėl sprendimo išduoti TIPK leidimą. Leidimui suteiktas Nr. T-U4-3/2015. Papildomai gautas leidimas iš Aplinkos apsaugos agentūros atlikti paleidimo – derinimo darbus (I ir II dalims).

_IMG5447

Šiame pastate bus rūšiuojamos mišrios komunalinės atliekos

_IMG5436

Vykdomi vidaus statybos darbai

_IMG5424

Statomi biologinio apdorojimo įrenginiai

 

Nemokamai dalijami kompostavimo konteineriai

Šiuo metu vis aktyviau vykdomas etapas, kurio metu Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Visagino, Utenos ir Zarasų savivaldybių individualių namų gyventojams nemokamai dalijami 600 litrų talpos kompostavimo konteineriai. UAB URATC šiuo metu yra nupirkęs 8 500 vnt. kompostavimo konteinerių.

Utenos regiono gyventojai, kurie naudojasi nemokamai gautais kompostavimo konteineriais, džiaugiasi, kad jie yra kompaktiški ir ypač praverčia ūkyje. UAB URATC ragina pasinaudoti šia galimybe ir pasirašius 5 metų panaudos sutartį visiškai nemokamai naudotis biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo konteineriais. Pasibaigus sutarties laikotarpiui, kompostavimo konteineris pereina Jūsų nuosavybėn. Utenos regiono gyventojai, norintys gauti nemokamą kompostavimo konteinerį, turėtų kreiptis į savo miesto komunalinių atliekų tvarkytojus. Daugiau informacijos apie kompostavimo konteinerių dalijimo tvarką yra skelbiama savivaldybių internetinėse svetainėse, viešai spaudoje ir UAB URATC internetinėje svetainėje (www.uratc.lt).

URATC inf.