Apie mus

Esate čia:

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – UAB URATC”) įsteigtas siekiant sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Siekdamos šio tikslo 2004 m. rugsėjo 30 d. šešios Utenos regiono savivaldybės (Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Molėtų rajono, Utenos rajono, Visagino miesto ir Zarasų rajono) pasirašė ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens – UAB „URATC“, steigimo sutartį Nr. S1-527.

UAB „URATC“ buvo įsteigtas 2004 m. spalio 22 d., įvykus steigiamajam akcininkų susirinkimui, kurio metu buvo patvirtinti UAB „URATC“ įstatai bei išrinkta UAB „URATC“ valdyba iš septynių narių.

2005 m. sausio 28 d. UAB „URATC“ buvo įregistruota LR juridinių asmenų registre.

UAB URATC” vykdo šias veiklas:

  • Utenos regiono atliekų tvarkymo įrenginių: Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių, atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelių ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelių eksploatacija, priežiūra, plėtimas, modernizacija, kompleksinio aplinkos monitoringo vykdymas;
  • Uždarytų sąvartynų priežiūra ir aplinkos monitoringo vykdymas;
  • Teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymu, pakeitimų iniciavimas, pastabų rengiamiems teisės aktams teikimas;
  • Duomenų apie priimamus, tvarkomus, šalinamus atliekų kiekius eksploatuojamuose atliekų tvarkymo įrenginiuose kaupimas, sisteminimas ir teikimas atsakingoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;
  • Visuomenės informavimas, konsultavimas, švietimas atliekų tvarkymo ir prevencijos klausimais;
  • Steigėjų pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų vykdymas.