Informuojame, kad 2022 m. sausio 21 d. vyks UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Bendrovė) darbo tarybos rinkimai. Rinkimų vieta – J. Basanavičiaus g. 49A, laikas – nuo 9 iki 12 val. Renkamų darbo tarybos narių skaičius – 3.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Bendrove turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus darbdaviui atstovaujančius asmenis (administracijos darbuotojus, vadovaujančius asmenis ir pan.). Šie darbuotojai taip pat turi teisę siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius (vienas darbuotojas gali siūlyti vieną kandidatą). Kartu su kandidato pasiūlymu privaloma pateikti ir kandidato rašytinį sutikimą. Tiek pasiūlymas, tiek sutikimas gali būti išreikštas laisva forma (raštu), tačiau galite pasinaudoti parengtomis Kandidato pasiūlymas ir Kandidato sutikimas formomis.

Kandidatuoti į darbo tarybos narius gali darbuotojai, dirbantys Bendrovėje ne mažiau kaip 6 mėnesius. Pasiūlymų pateikimo terminas – 2021 m. gruodžio 31 d. Pasiūlymus ir sutikimus galite pateikti el. pašto adresais info@uratc.lt, utena.aplsa@uratc.lt, mockenai@uratc.lt arba zygimantas@uratc.lt, taip pat perduoti bet kuriam iš darbo tarybos rinkimų komisijos narių – Jovitai Valiulienei, Reginai Kazlauskienei arba Žygimantui Valinčiui.

Jei turite klausimų, galite susisiekti el. paštu zygimantas@uratc.lt, telefonu 8 389 70028 arba
8 650 95583.