Visuomenė kviečiama susipažinti su Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planu, patvirtintu Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366. Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas nustato šio laikotarpio atliekų tvarkymo strateginius tikslus, uždavinius ir priemones jiems pasiekti. Patvirtintame atliekų tvarkymo plane taip pat numatytos valstybinės ir savivaldybėms skirtos atliekų tvarkymo užduotys, nacionalinės ir ES paramos kryptys.

Susipažinti su patvirtintu Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis bei kaip į planą buvo įtraukti aplinkos apsaugos klausimai, kaip atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriuje, adresu Šermukšnių g. 6a, LT – 01105 Vilnius. Dokumentus galima rasti ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.am.lt, rubrikoje „Atliekos/Strategija“.

Kontaktinis asmuo – Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyr. specialistė Neringa Pundytė, tel. (8 706) 618 63, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadienį nuo 8:00 val. iki 16:45 val., el. p. n.pundyte@am.lt.