Projektas „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ sėkmingai juda į priekį      logo    URATC Logotipas

Gerda MAKSIMAVIČIŪTĖ

UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) vykdomas projektas „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ sėkmingai juda į priekį. Iki šių metų rugsėjo mėnesio Utenos regione planuojama baigti mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių statybos darbus. Tuomet regione patobulės ne tik atliekų tvarkymo sistema – gyventojai pajus naudą ir naujai sukurtomis darbo vietomis.

Ne viską galima perdirbti

MBA įrenginių statybos darbai Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne oficialiai pradėti praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Per metus reikės pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginius, pastatus ir jiems būtiną infrastruktūrą, taip pat biologiškai skaidžios frakcijos biologinio apdorojimo su energijos gamyba įrenginius ir statinius. MBA – tai po pirminio rūšiavimo likusių mišrių komunalinių atliekų apdorojimo metodas. „Mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai bus suprojektuoti 45 200 t atliekų kiekiui per metus. Tokio projektinio pajėgumo pakaks Utenos regiono poreikiams užtikrinti“, – informavo URATC direktoriaus pavaduotojas plėtrai Ramūnas Juodėnas. Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti techniniu, ekonominiu bei aplinkosauginiu požiūriu optimalią biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo infrastruktūrą Utenos regione. „Mechaninėje dalyje bus atskiriamos antrinės žaliavos (metalai, plastikai, popierius / kartonas), didelio kaloringumo frakcija ir biologiškai skaidi frakcija. Biologinio apdorojimo stadijoje vyksta anaerobinis pūdymas. Mišrių komunalinių atliekų sraute biologiškai skaidžių atliekų kiekis vidutiniškai sudaro apie 35–37 proc.Taip pat reikėtų pabrėžti, kad perdirbimui negalima naudoti užteršto popieriaus ir kartono, užterštų plastikinių butelių, maisto produktų pakuočių, medienos. URATC specialisto teigimu, inertinės medžiagos, tokios kaip žvyras ar pelenai, keliaus į sąvartyną, tačiau tai sudarys ne daugiau kaip 25 proc. viso į MBA patenkančių mišrių komunalinių atliekų srauto. Tvarkant biologiškai skaidžias atliekas šiuolaikinėmis technologijomis, išsiskirs biodujos, kurios bus naudojamos elektros ir šilumos gamybai. Tokiu būdu pavyks efektyviai sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekį.

pastatas

Šiame pastate bus rūšiuojamos mišrios komunalinės atliekos

tuneliai

Statomi biologiškai skaidžios frakcijos apdorojimo tuneliai

Pradedama gabenti įranga

Kaip informavo generalinio projekto rangovo UAB „Manfula“ darbų vadovas Andrius Aleksonis, šiuo metu jau sumontuotas rūšiavimo pastato karkasas ir montuojamos sieninės plokštės, o statomų objektų, kurių bendra vertė apie 11 mln. eurų, numatoma eksploatavimo pradžia – 2015 metų rugsėjo mėnesio pabaiga. Gegužės mėnesį bus dengiamas stogas ir betonuojamos grindys, iki birželio mėnesio pabaigos planuojama įrengti pastatus ir pradėti montuoti reikalingą įrangą. „Jau gavome iš tiekėjų buitinių atliekų priėmimo bunkerį. Viename pastate vyks mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas mechaniniu būdu, kitame – biologiškai skaidžios frakcijos apdorojimas. Specialiose talpyklose bus saugomos dujos, pagamintos iš biologiškai skaidžios atliekų dalies, o kogeneracinėje jėgainėje vyks elektros energijos gamyba“, – statomų objektų paskirtį įvardijo A. Aleksonis.

Būtina rūšiuoti atliekas

„Rugsėjo mėnesį baigus statyti objektą, rangovas UAB „Manfula“ vykdys vadinamuosius šaltuosius bandymus, kurių metu bus testuojami ir derinami įrengimai bei jų technologinė seka be mišrių komunalinių atliekų, vėliau su mišriomis komunalinėmis atliekomis“, – teigė URATC atstovas R. Juodėnas. Šie bandymai, pasak specialisto, parodys, ar pasiekiami rangovo UAB „Manfula“ garantuoti parametrai, tai yra – iš bendro kiekio atskiriama ne mažiau biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų, nei užtikrina rangovas, o tam atlikti suvartojama ne daugiau elektros energijos, nei numatyta sutartyje. „Būtina akcentuoti, kad komunalinių atliekų rūšiavimas neapsieis be žmogiškojo faktoriaus. Planuojama, kad įrenginiai veiks dviem pamainomis, o mažiausias darbuotojų skaičius būsimoje atliekų rūšiavimo ir apdorojimo gamykloje sieks bent 26“, – teigė URATC specialistas R. Juodėnas. Žmonės neturėtų manyti, jog pastačius modernią mechaninio biologinio apdorojimo gamyklą bus galima neberūšiuoti atliekų, nes viską atliks specialūs mechanizmai. Priešingai – Utenos regiono gyventojai tapdami sąmojingesni ir toliau turės rūšiuoti antrines žaliavas, taip mažindami mišrių komunalinių atliekų kiekius, patenkančius į MBA.

Dalijami kompostavimo konteineriai

Įvertinus gyventojų pageidavimus ir papildomų kompostavimo konteinerių poreikį 2014 m. gruodžio mėnesį vykdytos konkursinės procedūros papildomam 2 500 vnt. kompostavimo konteinerių kiekiui įsigyti. 2 500 vienetų kompostavimo konteinerių pagal kartu su savivaldybėmis nustatytus kriterijus bus išdalyti Utenos regiono gyventojams nemokamai. Kompostavimo konteinerių dalijimo tvarka bus skelbiama viešai spaudoje, UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras ir savivaldybių internetinėse svetainėse.