Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje“ veiklos, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Anykščiuose praplėsta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė ir įrengta 31 pusiau požeminių konteinerių aikštelė su 174 konteineriais, skirtais mišrioms, popieriaus, plastiko, stiklo ir biologinėms atliekoms rūšiuoti. Džiaugiamės sutvarkyta, estetiška kurortinės teritorijos aplinka.

Bendra projekto vertė – 616 181,41 Eur, iš jų  ES struktūrinių fondų lėšos (85 proc. projekto biudžeto vertės) – 516 295,21 Eur bei privalomas pareiškėjo ir projekto partnerio prisidėjimas – 99 886,20  Eur (15 proc. bendros projektų vertės), iš kurių Savivaldybės biudžeto lėšos – 84 842,88 Eur (už veiklas, susijusias su pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimu), o UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ prisidėjimas, susijęs su didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės modernizavimu -15 043,32  Eur.

Image result for es kuriame lietuvos ateiti logo

 UAB “Utenos regiono atliekų tvarkymo centras” informacija