UAB ” Utenos regiono atliekų tvarkymo centras”, atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją dėl COVID-19 pandemijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą sugriežtintą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, bei siekdamas, kad atliekų tvarkymo procesas nesustotų, primygtinai prašo visų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo bei bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelių lankytojų griežtai laikytis nurodytų reikalavimų ir rekomenduojame atliekas pristatyti praėjus pandemijai, daugiau informacijos:

          https://uratc.lt/svarbi-informacija-apie-utenos-regiono-atlieku-tvarkymo-centro-veikla-karantino-metu/