UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras pradėjo vykdyti projektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti Utenos regione komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, kuri leistų užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224  patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis, t. y. iki 2020 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau 35 proc. biologiškai skaidžių atliekų bei iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau 50 proc. visų komunalinių atliekų. Šiuo metu Utenos regione atskirai surenkamos ir tvarkomos tik žaliosios atliekos, stambiagabaritės atliekos, antrinės žaliavos, likusios atliekos šalinamos į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną. Nemažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekių, dėl išsiskiriančių šiltnamio dujų daromas neigiamas poveikis klimato kaitai, reikalingos papildomos investicijos naujų sekcijų įrengimui. Įgyvendinant projektą, siekiama sukurti techniniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu optimalią biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo infrastruktūrą Utenos regione.

 

Projektas

 

Vykdant projektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ su rangovu UAB „Manfula“ 2013 m. rugpjūčio 29 d. sudarė rangos sutartį „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kurios vertė – 16 505 500 litų be PVM. Sutarties vykdymo metu bus parengti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo pastatų, statinių ir įrenginių bei visos bendros mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams reikalingos infrastruktūros techniniai ir darbo projektai, pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiai, pastatai ir statiniai bei visa bendra mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams reikalinga infrastruktūra. 2013 m. gruodžio 30 d. su rangovu UAB „Manfula“ sudaryta antroji rangos sutartis „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kurios vertė – 22 305 100 litų be PVM. Daugiau apie projektą skaitykite čia.