UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ kaip projekto partneris, kartu su Anykščių ir Zarasų savivaldybėmis dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonėje ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 2018 m. balandžio 26 d. pasirašytos rangos darbų sutartys: ,,Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Anykščiuose Vairuotojų g. 18 išplėtimas“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-0003/36 sutarties vertė – 47 890.59 Eur su PVM ir ,,Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Zarasuose Statybininkų g. 11  išplėtimas“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-008/37 sutarties vertė – 70 512.75 Eur su PVM. Abi rangos darbų sutartis vykdys UAB ,,Aukštaitijos traktas“ su subrangovais UAB ,,Ligaja“ ir UAB ,,Saugvila“.

Pagal rangos darbų sutartis bus atliekami šie darbai:

  • Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje bus įsigyjama šie konteineriai: 14 m3 statybos ir griovimo atliekoms (1 vnt.), 14 m3 stiklo atliekoms (1 vnt.) ir 35 m3 plastiko atliekoms (1 vnt.). Taip pat bus vykdomi aplinkotvarkos, nuotekų nuvedimo ir asfaltavimo darbai išplečiant aikštelės teritoriją esamo sklypo ribose.
  • Zarasų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje bus įsigyjama šie konteineriai: 14 m3 statybos ir griovimo atliekoms (1 vnt.), 14 m3 stiklo atliekoms (1 vnt.) ir 35 m3 plastiko atliekoms (1 vnt.). Bei įrengiama konteinerinė saugojimo patalpa naudotų daiktų antriniam panaudojimui. Taip pat vykdomi aplinkotvarkos, nuotekų nuvedimo ir asfaltavimo darbai išplečiant aikštelės teritoriją esamo sklypo ribose.

Papildomai įsigijus statybos ir griovimo atliekų konteinerius atsiras galimybė rūšiuoti atskirai betono, plytų, apdailos atliekas, kurias susmulkinus būtų galimybė panaudoti kaip inertinę medžiagą (pvz. laikinų kelių įrengimui ir kt.). Papildomai įsigijus 35 m³ talpos atviro tipo konteinerius atsiras galimybė rūšiuoti plastiko atliekas, kurios būtų perduodamos perdirbėjams. O įsigijus 14 m3 talpos atviro tipo konteinerius stiklui šiose atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėse atsiras galimybė papildomai rūšiuoti švarų langų stiklą, kuris būtų perduodamas perdirbėjams.

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ informacija.