Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne dezinfekuojamos visos į sąvartyną įvažiuojančios ir išvažiuojančios transporto priemonės

Informuojame Utenos regiono gyventojus, kad nuo 2014 m. vasario 26 d. Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne privaloma kiekvienos įvažiuojančios ir išvažiuojančios transporto priemonės dezinfekcija. Dezinfekcija vykdoma įrengtame dezobarjere, naudojant koncentruotą dezinfekantą. Privaloma dezinfekcija vykdoma vadovaujantis 2014 m. vasario 19 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  ir  valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir…

Details

Pradėta Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra

UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras pradėjo vykdyti projektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti Utenos regione komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, kuri leistų užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224  patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis, t. y. iki 2020 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau 35 proc.…

Details