Atidaroma moderni atliekų tvarkymo gamykla

Atidaroma moderni atliekų tvarkymo gamykla     Lauris VAINAUSKAS   UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2010 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Jo įgyvendinimo metu buvo skatinamas namudinis kompostavimas ir vykdoma mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statyba, kuri šiuo metu artėja prie įgyvendinimo pabaigos. Šiam projektui apibendrinti bus organizuojama…

Details

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014 – 2020 M. PLANO PATVIRTINIMO

Utenos regiono plėtros tarybos 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-15 patvirtintas Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. planas (toliau – Planas). Planui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Numatytos plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonės Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai: kaip vykdomos atitinkamų kalendorinių…

Details

Utenos miesto šventės metu vyko akcija: „Pasisverk ir gauk komposto NEMOKAMAI“

2015 m. rugsėjo 5 dieną Utenoje vyko 754- sis miesto gimtadienis. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ reprezentavo savo įmonę šventėje ir vykdė akciją: „Pasisverk ir gauk komposto NEMOKAMAI“. Akcijos metu pasisvėrę žmonės gavo komposto (dirvožemio gerinimo priemonės) nemokamai tiek, kiek sveria patys. Šventės svečiai aktyviai ir noriai dalyvavo akcijoje, kurios metu išdalinta 16,8 tonos…

Details

Baigiami kai kurie Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros darbai

Baigiami kai kurie Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros darbai     Vytautas AUKŠTAITIS   Jau kuris laikas UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (URATC) įgyvendina projektą „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Tuo įsitikino rugpjūčio mėnesio paskutinę dieną į seminarą susirinkę Utenos apskrities rajonų aplinkosaugininkai, savivaldybių atstovai, kai kurių seniūnijų seniūnai.   Kaip aiškino bendrovės…

Details

Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros darbai vyksta sėkmingai

Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros darbai vyksta sėkmingai    UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (URATC) įgyvendina projektą „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti Utenos regione komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Šio projekto įgyvendinimo metu Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne planuojama pastatyti mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginius su…

Details

Projektas „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ sėkmingai juda į priekį

Projektas „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ sėkmingai juda į priekį           Gerda MAKSIMAVIČIŪTĖ UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) vykdomas projektas „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ sėkmingai juda į priekį. Iki šių metų rugsėjo mėnesio Utenos regione planuojama baigti mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių statybos darbus. Tuomet regione patobulės ne…

Details

Informacija apie viešą supažindinimą su Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projektu ir plano strateginiu pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

 UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano rengimą. Planavimo tikslas – suderinti Utenos regiono savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir, siekiant įgyvendinti valstybines komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, nustatyti regiono komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones 2014 – 2020 m., kurios užtikrintų…

Details

Informacija apie pradėtą rengti Utenos regiono atliekų tvarkymo planą 2014-2020 m. ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą

UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja Utenos regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. rengimą.   Atliekų tvarkymo planavimo tikslas – suderinti Utenos regioną sudarančių savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir, siekiant įgyvendinti valstybines komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, nustatyti regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones 2014-2020 m., kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius –…

Details

Utenos regiono atliekų tvarkymo centre prasidėjo statybos darbai

2014 m. rugsėjo 18 d. Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne oficialiai paskelbta mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos pradžia. Iškilmėse ir kapsulės užkasimo ceremonijoje dalyvavo ir raštą su linkėjimu ateities kartoms pasirašė LR aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius Vidmantas Vansavičius, UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras direktorius Mindaugas…

Details

Susipažinkite su Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planu

Visuomenė kviečiama susipažinti su Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planu, patvirtintu Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366. Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas nustato šio laikotarpio atliekų tvarkymo strateginius tikslus, uždavinius ir priemones jiems pasiekti. Patvirtintame atliekų tvarkymo plane taip pat numatytos valstybinės ir savivaldybėms skirtos atliekų tvarkymo užduotys, nacionalinės ir ES…

Details