UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano rengimą. Planavimo tikslas – suderinti Utenos regiono savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir, siekiant įgyvendinti valstybines komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, nustatyti regiono komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones 2014 – 2020 m., kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius – ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems Utenos regiono gyventojams. Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. planas pradėtas rengti 2014 m. kovo mėn. Plano sudėtyje atliekamas plano sprendinių įgyvendinimo SPAV.

 

Plano ir SPAV dokumentų rengėjas: UAB “Hidroterra” parengė Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projektą ir SPAV ataskaitą Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimas.

 

Susipažinti su SPAV ataskaita bei plano projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus (nuo 7.30 iki 16.30 val.) per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:

 

Plano bei SPAV dokumentų rengėjo būstinėje: UAB „Hidroterra“, Perkūnkiemio g. 4A, 12128 Vilnius, tel. (8 5) 2321807, faks. (8 5) 2322407, el. paštas: info@hidroterra.lt. Kontaktinis asmuo: direktoriaus pavaduotojas Jurijus Valiūnas, tel. (8 640) 39542, el. paštas j.valiunas@hidroterra.lt.

 

Planavimo organizatoriaus būstinėje: UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras, J. Basanavičiaus g. 59, 28240 Utena, tel. (8 389) 50440, faks. (8 389) 70025, el. paštas: info@uratc.lt. Kontaktinis asmuo – ekologė A|gnė Būgė, tel. (8 389) 70029, el. paštas: info@uratc.lt.

 

Viešas supažindinimas su plano projektu ir SPAV ataskaita įvyks: 2014 m. lapkričio 21 d. 13 val., UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras būstinėje, J. Basanavičiaus g. 59, 28240 Utena.

 

Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projekto pristatymas.

Utenos regiono atlieku tvarkymo plano projektas 20141024