UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja Utenos regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. rengimą.

 

Atliekų tvarkymo planavimo tikslas – suderinti Utenos regioną sudarančių savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir, siekiant įgyvendinti valstybines komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, nustatyti regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones 2014-2020 m., kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius – ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems Utenos regiono gyventojams.

 

Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m. pradėtas rengti 2014 m. kovo mėn. Planas rengiamas vadovaujantis 2010 m. gruodžio 16 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1004 patvirtintais Reikalavimais regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams (Žin., 2010, Nr. 149-7654).

 

Planui atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Šiuo metu yra rengiamas SPAV apimties nustatymo dokumentas.

 

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti (siųsti paštu, faksu arba elektroniniu paštu) plano rengimo organizatoriui – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (J. Basanavičiaus g. 59, 28240  Utena, faks. (8 389) 70025 arba elektroniniu paštu info@uratc.lt. Kontaktinis asmuo – ekologė Agnė Būgė, tel. (8 389) 70029, el. paštas agne@uratc.lt, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 07:30 iki 16:30, penktadieniais nuo 07.30 iki 15:15), arba Plano rengėjui ir SPAV konsultantui – UAB „Hidroterra” (Perkūnkiemio g. 4A, 12128 Vilnius, faks. (8 5) 2322407. Kontaktinis asmuo – direktoriaus pavaduotojas Jurijus Valiūnas, tel. 8 640 39542, el. paštas j.valiunas@hidroterra.lt, darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:30).