Paslaugų pirkimai

 

  1. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, 300083878

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  J. Basanavičiaus g. 59, LT-28241 Utena

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Vaida Alkauskienė, tel. 8 655 27 607, el. paštas vaida@uratc.lt

 

  1. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Komunalinių atliekų surinkimo Visagino savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugos

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektą sudaro komunalinių atliekų surinkimo Visagino savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius, kurie yra Mockėnų k. Utenos sen. Utenos raj. paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Tarptautinis atviras konkursas.

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Numatyta pirkimo vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribas.

  1. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-02-29

 

_________