2018 m. vasario 6 d. Aplinkos apsaugos agentūra atnaujino Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. TU-(1)-59/T-U.46/2018 (toliau- TIPK) bei atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos techninį reglamentą.

Vadovaujantis atnaujintu TIPK leidimu į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną nebebus priimamos  šios atliekos:  mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas (03 03 07), kombinuotos pakuotės (15 01 05), mišrios pakuotės (15 01 06), pakuotės iš tekstilės (15 01 09), plastikas (16 01 19) , plastikas (17 02 03), izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 (17 06 04), atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai) (18 01 04), plastikai ir guma (19 12 04),  metalai (20 01 40), nuotekų tvarkymo atliekų (20 03 06).

Atnaujintą priimamų atliekų į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąrašą ir kainas rasite čia Utennos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno priimamų atliekų sąrašas ir įkainiai.