Informuojame,  kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo priimtą Mokesčio  už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183, 7 priedėlio pakeitimo įstatymą, kuriuo keičiamas šalinamų  asbesto turinčių atliekų mokesčio tarifas, nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiamos šios priimamų atliekų kainos:

Įkainiai nuo 2020 – 01 – 01  fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių registracijos vieta patenka į  Utenos regiono ribas

17 06 01*  – 68,80 Eur/t be PVM

17 06 05* – 68,80 Eur/t be PVM

Įkainiai nuo 2020 – 01 – 01 fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių registracijos vieta nepatenka į  Utenos regiono ribas

17 06 01*  – 102,00 Eur/t be PVM

17 06 05* – 102,00 Eur/t be PVM