Informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. kontaktiniu būdu paslaugos UAB “Utenos regiono atliekų tvarkymo centras” gali būti teikiamos tik asmenims, atitinkantiems Galimybių paso kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 152 “Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo ” 3.1.1 papunkčiu.

Asmenys, neatitinkantys nė vieno iš Galimybių paso kriterijų, kontaktiniu būdu gali būti aptarnaujami tik tais atvejais, kai teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.

Saugokime save ir kitus!