Informuojame Jus, kad Utenos regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas šventiniu laikotarpiu  dirbs tokiu grafiku:

  1. 2019 m. gruodžio 24 d. nuo 7.00 val. iki 15.00 val.;
  2. 2019 m. gruodžio 25 d. nedirba;
  3. 2019 m. gruodžio 26 d. nuo 9.00 val. iki 17.00 val.;
  4. 2019 m. gruodžio 31 d. nuo 7.00 val. iki 16.00 val.;
  5. 2020 m. sausio 1 d. nuo 10.00 val. iki 17.00 val;
  6. 2019 m. gruodžio 19 d. dirbs iki 17.00 val.

Utenos regiono atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Anykščiuose, Ignalinoje, Molėtuose, Zarasuose ir Visagine) 2019 m. gruodžio 24-26 dienomis ir 2020 m. sausio 1 dieną nedirbs.

Rinkliavos administravimo skyrius Zarasuose 2019 m. gruodžio 19 d. dirbs nuo 8:00 val. iki 15:00 val.