Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento išduotuose Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodytus atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelių planuojamus projektinius pajėgumus bei fizinių asmenų pristatomų atliekų kiekių vidurkius per metus į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles  2017 m. sausio 13 d. išleistas direktoriaus įsakymas “Dėl buityje susidarančių atliekų kiekių priimamų iš gyventojų į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles” Nr. VK – 11. Informuojame, kad minėtas įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. vasario 1 d.

buityje susidaranciu atlieku kiekiai priimami is gyventoju i APLSA

UAB “URATC” administracija