Dėl darbo laiko šventiniu laikotarpiu

INFORMUOJAME: Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartynas, šventiniu laikotarpiu, nuo 2020 m. gruodžio 24 d. iki 2020 m. sausio 1 d. dirbs tokiu grafiku: 2020 m. gruodžio 24 d. nuo 7:00 val. iki 15:00 val.; 2020 m. gruodžio 25 d. NEDIRBA; 2020 m. gruodžio 26 d. nuo 7:00 val. iki 19:00 val.; 2020 m. gruodžio 31…

Prašome atidėti vizitus į aikšteles

          UAB “ Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją dėl COVID-19 pandemijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą sugriežtintą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, bei siekdamas, kad atliekų tvarkymo procesas nesustotų, primygtinai prašo visų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo bei bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelių lankytojų griežtai laikytis nurodytų reikalavimų…

Informacija apie pasikeitusį į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną priimamų atliekų sąrašą

2018 m. vasario 6 d. Aplinkos apsaugos agentūra atnaujino Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. TU-(1)-59/T-U.46/2018 (toliau- TIPK) bei atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos techninį reglamentą. Vadovaujantis atnaujintu TIPK leidimu į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną nebebus…