Baigiami kai kurie Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros darbai

 logo-e1431328632732  URATC-Logotipas-e1431328690490

Vytautas AUKŠTAITIS

 

Jau kuris laikas UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (URATC) įgyvendina projektą „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Tuo įsitikino rugpjūčio mėnesio paskutinę dieną į seminarą susirinkę Utenos apskrities rajonų aplinkosaugininkai, savivaldybių atstovai, kai kurių seniūnijų seniūnai.

 

Kaip aiškino bendrovės „Manfula“ projekto vadovas Deividas Miškinis, pagrindinis šio projekto tikslas – Utenos regione sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Šio projekto įgyvendinimo metu Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne jau statomi mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginiai su anaerobiniu pūdymu. Pasak projekto vadovo, taip bus siekiama sumažinti kartu su buitinėmis atliekomis į sąvartyną patenkančių biologiškai skaidžių atliekų kiekius.

Mechaninio rūšiavimo pastate jau montuojama atliekų rūšiavimo įranga: stovi atliekų rūšiavimo bunkeris, atliekų surinkimo separatorius, mechaninio rūšiavimo įrangos konvejeriai. Pasak URATC direktoriaus Mindaugo Bobelio, ši įranga turėtų pradėti veikti jau šių metų rugsėjo mėnesio pabaigoje. Susirinkusieji į seminarą pamatė baigtą statyti antrinių žaliavų ir kietojo atgautojo kuro sandėliavimo pastogę.

Seminaro dalyviai, tarp kurių daugiausia buvo seniūnai, domėjosi bioskaidžių atliekų pastatu,  bioreaktoriaus veikimu, susipažino su jau baigiama montuoti kogeneracine jėgaine. Nemažai klausimų susirinkusiems kilo aplankius biologiškai skaidžių atliekų fermentacinius tunelius, prie kurių dar bus jungiami technologiniai vamzdžiai.

Šio objekto statyba buvo pradėta praėjusių metų spalio mėnesį.

_IMG6938

1 muotr

_IMG6962

_IMG6958