Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. fiziniai asmenys, priduodantys atliekas į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles ir į biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikšteles, turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą  arba kitą galiojantį dokumentą, pagal kurį galima nustatyti asmens tapatybę ir kuriame yra nuo pašalinio poveikio apsaugota nuotrauka, asmens kodas arba gimimo data, asmens vardas ir pavardė (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas, išduotas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.), numeris,  bei nurodyti gyvenamosios vietos adresą.

 

Pagrindas:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6f8d9a0ed4c11e6bf03a1097d29892a