UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ kaip projekto partneris, kartu su Anykščių ir Zarasų savivaldybėmis dalyvavo 2014-2020 m. Europos Sąjungos Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonėje ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas: pagerinti rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą savivaldybių gyventojams.

2018 m. balandžio 26 d. pasirašytos rangos darbų sutartys:

  1. ,,Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Anykščiuose, Vairuotojų g. 18 išplėtimas“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-008/36 sutarties vertė – 47 890,59 Eur su PVM.
  2. ,,Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Zarasuose Statybininkų g. 11 išplėtimas“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-008/37 sutarties vertė – 70 512.75 Eur su PVM.

Projektas baigtas 2019 m. sausio 11 d. pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktus.

Pagal finansavimo sąlygų aprašą projekto metu įvykdytos šios veiklos:

  • Projekto metu Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje įsigyti šie konteineriai: 14 m3 statybos ir griovimo atliekoms (1 vnt.), 14 m3 stiklo atliekoms (1 vnt.) ir 35 m3 plastiko atliekoms (1 vnt.). Taip pat įvykdyti aplinkotvarkos, nuotekų nuvedimo ir asfaltavimo darbai išplečiant aikštelės teritoriją 390 m2 esamo sklypo ribose.
  • Projekto metu Zarasų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje įsigyti šie konteineriai: 14 m3 statybos ir griovimo atliekoms (1 vnt.), 14 m3 stiklo atliekoms (1 vnt.) ir 35 m3 plastiko atliekoms (1 vnt.). Įrengta konteinerinė saugojimo patalpa naudotų daiktų antriniam panaudojimui. Taip pat įvykdyti aplinkotvarkos, nuotekų nuvedimo ir asfaltavimo darbai išplečiant aikštelės teritoriją 600 m2 esamo sklypo ribose.

Papildomai įsigijus statybos ir griovimo atliekų konteinerius atsirado galimybė rūšiuoti atskirai betono, plytų, apdailos atliekas, kurias susmulkinus bus galimybė panaudoti kaip inertinę medžiagą (pvz. laikinų kelių įrengimui ir kt.). Papildomai įsigijus 35 m³ talpos atviro tipo konteinerius atsirado galimybė rūšiuoti plastiko atliekas, kurios bus perduodamos perdirbėjams. O įsigijus 14 m3 talpos atviro tipo konteinerius stiklui šiose atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėse atsirado galimybė papildomai rūšiuoti švarų langų stiklą, kuris bus perduodamas perdirbėjams.

       

Zarasų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė

 

                 

Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė

 

UAB “Utenos regiono atliekų tvarkymo centras” informacija.