MOKANT VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ĮMOKAS, MOKĖJIMO PAVEDIME PRAŠOME NURODYTI MOKĖTOJO KODĄ.