Aktuali informacija vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojams

 

Vadovaujantis 2020 m. sausio 24 d. Nr. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-5 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-94 „dėl Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2020 balandžio 1 dienos keičiasi vietinės rinkliavos apskaičiavimo tvarka.

Pastovioji vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliavos) dedamoji skaičiuojama kaip ir anksčiau – pagal nekilnojamojo turto vienetų skaičių arba pagal nekilnojamojo turto plotą.

Kintamoji Rinkliavos dedamoji skaičiuojama pagal objektui priskirtų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. Pagal faktiškai susidarančių atliekų kiekį tam tikrose nekilnojamojo turto kategorijose, apskaičiuotas minimalus konteinerių ištuštinimas per metus, tenkantis tos rūšies nekilnojamojo turto objektams. Pagal tai apskaičiuotas kintamosios Rinkliavos dedamosios dydis, kuris ir įrašytas į mokėjimo pranešimą. Jei jūsų konteineris bus ištuštinamas ir išvežamas dažniau, kintamoji dalis pagal konteinerių ištuštinimo faktinį skaičių, bus perskaičiuota metų pabaigoje ir įkelta į 2021 metų mokėjimo pranešimą eilutėje “Perskaičiavimas už 2019 m. viršytą minimalų konteinerių ištuštinimą“.

Mokėjimo pranešime už 2020 metus prie kiekvieno objekto yra įrašytos dvi eilutės pastoviosios ir dvi kintamosios dalies. Pirmosios (viršutinės) pastoviosios ir kintamosios dalies eilutės (mėnesių skaičius 3) yra apskaičiuotos už pirmus tris (sausio- kovo) šių metų mėnesius, pagal iki šiol galiojusią tvarką. Antrosios (apatinės) pastoviosios ir kintamosios dalies eilutės (mėnesių skaičius 9) yra apskaičiuotos už balandžio – gruodžio mėnesius, pagal nuo 2020-04-01 įsigaliojusią tvarką.

Zarasų r. sav. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai