UTENOS REGIONE KURIAMA MAISTO/VIRTUVĖS ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA

Vadovaujantis Atliekų direktyvos 2008/98/EB nuostatomis valstybė narės  iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi būti užtikrinusios biologinių atliekų atskyrimą ir perdirbimą susidarymo vietoje arba atskirą surinkimą ir nemaišymą su kitomis atliekomis. Dėl šios priežasties būtina imtis priemonių, kurios  pagerintų komunalinių atliekų tvarkymą  Utenos regione. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. pradėjo įgyvendinti projektą…