Dėl darbo laiko 2022 m. birželio 23-24 d.

INFORMUOJAME: 2022 m. birželio 23 d. atliekų priėmimo ir laikino saugojimo bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės dirbs iki 17 val.; 2022 m. birželio 24 d. atliekų priėmimo ir laikino saugojimo bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės NEDIRBS.