Pradėtas vykdyti projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra”

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų (toliau – Atliekų direktyva) įtvirtintomis nuostatomis valstybė narės  iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi būti užtikrinusios biologinių atliekų atskyrimą ir perdirbimą susidarymo vietoje arba atskirą surinkimą ir nemaišymą su kitomis atliekomis. Dėl šios priežasties būtina imtis priemonių, kurios  pagerintų komunalinių atliekų tvarkymą  Utenos regione. 2020…