SVARBI informacija apie Utenos regiono atliekų tvarkymo centro veiklą karantino metu

Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės bei bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelės: Dėvėti apsaugines veido kaukes arba respiratorius, arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones bei pirštines – nesisaugančių NEAPTARNAUJAME; Su aikštelės operatoriumi bendraujate didesniu kaip 2 metrų atstumu ir tik lauke; Tik aikštelės operatoriui leidus galite įvažiuoti į aikštelę – vienu metu aikštelėje gali…