Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje“

Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje“ veiklos, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. Anykščiuose praplėsta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė ir įrengta 31 pusiau požeminių…