Anykščių ir Zarasų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėse baigti vykdyti išplėtimo darbai

UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ kaip projekto partneris, kartu su Anykščių ir Zarasų savivaldybėmis dalyvavo 2014-2020 m. Europos Sąjungos Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonėje ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas: pagerinti rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą savivaldybių gyventojams. 2018…