Zarasų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje pradėti vykdyti aikštelės išplėtimo darbai

UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ kaip projekto partneris, kartu su Zarasų savivaldybe dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonėje ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 2018 m. balandžio 26 d. pasirašyta rangos darbų sutartis ,,Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės…