Anykščių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje pradėti vykdyti aikštelės išplėtimo darbai

UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ kaip projekto partneris, kartu su Anykščių savivaldybe dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonėje ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 2018 m. balandžio 26 d. pasirašyta rangos darbų sutartis ,,Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės…

Zarasų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje pradėti vykdyti aikštelės išplėtimo darbai

UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ kaip projekto partneris, kartu su Zarasų savivaldybe dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonėje ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. 2018 m. balandžio 26 d. pasirašyta rangos darbų sutartis ,,Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės…

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2018 m. lapkričio 13 d. Utenos regione, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama  gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos: Elektros ir elektroninės įrangos atliekos; Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos; Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos.  Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos: Automobilių hidraulinių…