Informacija apie pasikeitusį į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną priimamų atliekų sąrašą

2018 m. vasario 6 d. Aplinkos apsaugos agentūra atnaujino Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. TU-(1)-59/T-U.46/2018 (toliau- TIPK) bei atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos techninį reglamentą. Vadovaujantis atnaujintu TIPK leidimu į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną nebebus…