Svarbi informacija atliekų turėtojams

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą ar dirbantys pagal verslo liudijimą, planuojantys vežti atliekas į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną ar biologiškai skaidžias atliekų kompostavimo aikšteles turėtų pasitikrinti ar turi galiojančias atliekų tvarkymo sutartis su UAB…

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2018 m. balandžio 10 d. Utenos regione, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama  gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos: Elektros ir elektroninės įrangos atliekos; Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos; Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos.  Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:  Automobilių hidraulinių…

Informacija apie pasikeitusį į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną priimamų atliekų sąrašą

2018 m. vasario 6 d. Aplinkos apsaugos agentūra atnaujino Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. TU-(1)-59/T-U.46/2018 (toliau- TIPK) bei atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos techninį reglamentą. Vadovaujantis atnaujintu TIPK leidimu į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną nebebus…